İŞİTME KAYBI

Normal İşitme Duyarlılığı

Birçok odyolog, erişkin bir hastanın saf ses eşikleri her iki kulakta ve 125-8000 Hz arasındaki tüm frekanslarda 25 dB HL veya üzerinde ise işitmenin klinik açıdan normal olduğunu kabul eder. Aynı hastanın 250-4000 Hz arası frekanslarındaki kemik iletimi eşikleri, hava iletimi eşiklerine yakın olmalıdır (havayolu eşikleri ± 5 dB içindedir, odyometrik ölçümlerde maksimum sapma olasılğının 5 dB olduğu kabul edilir). Bazı çocuklar ve genç erişkinler 20 dB HL den daha iyi değerlere sahip olabilirler (ömeğin 10, 5,0, hatta O’m da altında -5 veya -10 gibi). Kemik iletimi testinin doğasıyla ilgili bazı fiziksel kısıtlamalar nedeniyle asla 125 veya 8000 Hz’teki kemik eşikleri ölçülmez.

Sensörinöral İşitme Kaybı

Bu tip işitme kaybı, iç tüylü hücrelerin normal sinir uyarıları oluşturması ile ilgili sorunlar nedeniyle ortaya çıkar. Sensörinöral işitme kayıplarının çoğu, dış tüylü hücrelerin kaybına neden olan gürültüye maruz kalma, yaşlanma ve bazı ototoksit kimyasalların (örneğin antibiyotikler) alınması sonucu görülür. Bu tip kayıplar tüylü hücre bozukluklarıyla ilişkili olduğu için, hastanın kemik iletimi eşikleri kötü olacak, kemik iletimi eşikleri hava iletimi eşiklerine yakın (± 5 dB) saptanacaktır. Bunu kullan slot machine strategy ve bir çok kazanın.

İletim Tipi İşitme Kaybı

Bu tip işitme kayıplarında, iç saçlı hücreler (ve dış saçlı hücreler) düzgün olarak çalışır, fakat daha alt seviyelerde, ses enerjisi titreşimlerinin kokleaya normal şekilde iletilmesini engelleyen bir bozukluk bulunur. Bozukluğun yerine ve periferik sistemin doğal rezonans frekansında ne tür değişikliklerin gerçekleştiğine bağlı olarak, hava yolu testlerinde bazı veya tüm frekanslarda işitme kaybı olduğu görülecektir.

İletim tipi işitme kaybının en çok görülen şekli, 1000 Hz ve altındaki alçak frekanstan tutar. Bunun sebebi, en sık görülen iletim sorunlarının, sistemin tümünü kapsayan bir sertleşmeye yol açmasıdır. Bu durum ise, alçak frekanslı seslerin iletimini yüksek frekanslı seslere göre daha fazla bozar. Saf iletim tipi işitme kayıplarında etkilenmiş frekanslarda (sıklıkla alçak frekanslarda) kemik iletimi eşikleri normal sınırlarda veya hava iletimi eşiklerine göre daha iyi olacaktır.

Mikst Tip İşitme Kaybı

Çoğu yaşlı hasta ile aktif yaşam tarzı olan (gürültülü rock konserlerine katılmış, dış tüylü hücreleri zehirleyen yasak keyif verici madde kullanmış) veya genetik ya da sonradan edinilmiş işitme kaybı bulunan gençlerde, hem hava iletimi hem de kemik iletimi bozukluklarına bağlı işitme kayıpları bir arada bulunabilir.

Odyologların mikst tip kayıpları davranışsal olarak değerlendirilmesi ve rapor etmesi sıklıkla daha zordur. Bu durum, sonuçta konuşma ve lisan patologlarının da bu tip kayıplarını anlaması ve yorumlamasını güçleştirir.